Huvudnavigation

Välkommen till Forma Plast i Ockelbo!

Forma Plast AB arbetar med vakuumformning, formsprutning och montage av produkter där plast utgör hela eller delar av produkten. 

Många kunder efterfrågar allt mer kompletta detaljer. Förutom egna montagearbeten kan vi genom vårt nätverk av samarbetspartners hänvisa till eller ge en totallösning enligt kundens behov. 

Som medelstort företag på en mindre ort har vi en flexibilitet och leveranssäkerhet som uppskattas av kunderna. Här finns en Ockelboanda som bygger på viljan att se alla uppdrag som möjliga, i egen regi eller genom att samarbeta med varandra.

 

Ny medicinteknik från Gävleborg

2014-09-01

Forma Plast AB i Ockelbo är nu licensierad för medicinteknisk tillverkning.Första produkten heter IQoro, och är ett viktigt hjälpmedel för träning av förmågan att äta, svälja och tala tydligt. IQORO - Som den ser ut!Åke Hålén, Forma Pl... Läs hela nyheten